2015 - Gunillankallio Kruunuvuorenranta, Helsinki

Kruunuvuorenrannan Gunillankallion SUTA-kilpailu, jaettu 1.palkinto

2011

ATT

14 800 m²

Rakenteilla, arvioitu valmistuminen 2016